Allmänt
Våra utbildningar
Anmälan
Anmäl dig till våra utbildningar genom att klicka på bilden nedan.

kontakta oss

Djuromsorg vid slakt

data1Enligt den nya avlivningsförordningen; EG 1099/2009 kräver EU kompetensbevis för slaktpersonal från 1 januari 2013. Jordbruksverket har godkänt Asinger Education som utbildningssamordnare för kompetensbevis avseende slakt och avlivning. SLU har med stöd av Jordbruksverket tagit fram ett kursmaterial i form av öppna webbmoduler. Materialet heter DISA, vilket står för Djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning och finns här: DISA.

Vår utbildning bygger på DISA-modulerna och finns i två varianter - antingen med två träffar i vår lokal i Märsta eller helt på distans. I utbildningen ingår slutprov för kompetensbevis. Våra utbildningsledare har mångårig erfarenhet inom utbildning och har kompetensbevis från Jordbruksverket.

Utbildning på distans (5 500:- exkl. moms):
Denna utbildningsform är avsedd för de som behärskar svenska språket och kan studera webbmaterialet (DISA) på egen hand. I priset ingår slutprov som utförs i vår lokal i Märsta enligt överenskommelse. Distansutbildningen pågår kontinuerligt.

Utbildning med fysiska träffar (7 500:- exkl. moms)
Denna utbildningsform är avsedd främst för invandrare som inte hunnit behärska svenska språket och även för andra som har svårt med svenska språket. Utbildningen och materialet är på svenska men vi erbjuder stöd på lätt svenska, kurdiska eller arabiska. Mellan träffarna sker egen inläsning av DISA-modulerna som man får tillgång till via webben.

I priset ingår slutprov som utförs i vår lokal i Märsta enligt överenskommelse samt lunch och fika vid båda träffarna.

Slutprov
I utbildningen ingår ett teoretisk slutprov bestående av flervalsfrågor gällande aktuellt/aktuella djurslag. För djurskyddsansvariga är provet mera omfattande.

Omprov (3500:- exkl. moms)
Om man inte skulle bli godkänd på slutprovet finns det möjlighet att göra omprov. I så fall anmäler man sig separat till detta.

Anmälan
Anmälan till utbildning görs på: Anmälningssidan.

Ansök om kompetensbevis hos Jordbruksverket
Observera att det är Jordbruksverket som utfärdar själva kompetensbeviset. Efter godkänt slutprov utfärdas ett kursdiplom. Diplomet ska sedan bifogas ansökan till Jordbruksverket.

Mer info om ansökan finns på: Jordbruksverkets hemsida.

Våra priser
priser

QR

Vårt QR-visitkort