Allmänt
Våra utbildningar
Anmälan
Anmäl dig till våra utbildningar genom att klicka på bilden nedan.

kontakta oss

FAQ

Här hittar du svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svar på dina frågor maila dem till oss på: asingereducation@gmail.com så ska du få svar inom 24 timmar.

Jag ska gå på utbildningen i DISA men vet inte vilket alternativ passar mig bäst?
  Om du kan svenska bra så ska du gå distanskursen i DISA, däremot om du har svårt med svenska så rekommenderar vi att du går det andra alternativet, nämligen med fysiska träffar i vår lokal i Märsta för då får du handledning på kurdiska, arabiska eller lätt svenska.
 
Jag har gått distanskursen hos ett annat företag men vill göra provet hos er som ligger närmare där jag bor. Är det möjligt?
  Ja, det är möjligt. För det tar vi 1000: + moms som avgift för lokal, dator och en provvakt.
 
Har kursledaren själv kompetensbevis?
  Ja, kursledaren har kompetensbevis i sex djurslag: Nöt, får, ren, kyckling, kalkon och gås.
 
Kan ni erbjuda grupprabatt?
  Ja, vi erbjuder 10% för en grupp på minst 10 personer.
 
Hur ofta startas en ny utbildning?
  Distansutbildningen i DISA pågår kontinuerligt, medan en ny utbildning i DISA med fysiska träffar startas när minst fem och högst åtta deltagare anmält sig. Data för jobbsökare startar när minst sex och max åtta deltagare anmält sig.
 
Hur är provet i DISA upplagd?
 
Så här är provet upplagt:

Del 1 - allmän
Del 1 i provet innehåller 15 allmänna frågor som är oberoende av djurslag.

Del 2 - specifik
Del 2 i provet innehåller 15 specifika frågor för varje djurslag som du hanterar på slakteriet.

Hanterar du ett djurslag blir det alltså totalt 30 frågor i provet. Hanterar du två djurslag blir det totalt 45 frågor osv. Om du är djurskyddsansvarig skriver du på alla djurslag som hanteras på slakteriet och du får även extra frågor om lagar och förordningar.

Tre försök
För godkänt krävs 70 % rätt. Vid varje provtillfälle har du tre försök på dig.
Ditt resultat kan du se på "Se ditt resultat här" i vänstermenyn.
Om du inte blir godkänd första gången kan du börja om direkt med ett nytt prov.

70 %
Ett djurslag - 30 frågor; för godkänt krävs 21 rätt
Två djurslag - 45 frågor; för godkänt krävs 32 rätt
Tre djurslag - 60 frågor; för godkänt krävs 42 rätt
Fyra djurslag - 75 frågor; för godkänt krävs 53 rätt
Fem djurslag - 90 frågor; för godkänt krävs 63 rätt.

 


Kontakta oss
kontakta oss
Våra priser
priser

QR

Vårt QR-visitkort